Lie, Henny (1945 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:29
12.01.2019 01:43:42
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/7ee53098-af0e-4bcc-b7fd-2d58d7bb833a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Lie, Henny
Bokmål

Fornavn
Henny
Bokmål

Etternavn
Lie
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1945

-Tidspunkt
1945
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Lie er født i Haugesund i 1945 og hadde her sin debututstilling i 1977. Hun har kunstutdannelse Parsons School of Design, New York , 1968-1969, Høyskolen for kunsthåndverk og design, Bergen, 1972-1973, Vestlandets kunstakademi, Bergen, 1973-1977 og Statens kunstakademi, Oslo, 1983. Lie har hatt en rekke separatutstillinger og er innkjøpt til offentlige samlinger i inn- og utland.

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 10(1977) : 9; s. 37-39
Preus Fotomuseum. Catalogue April-June 1982
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål