Bentzen, Hulda Marie (1858 - 1930)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:45
12.01.2019 01:24:29
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/7e5b93f1-4e21-4e76-b2e6-73725a610c12 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bentzen, Hulda Marie
Bokmål

Fornavn
Hulda Marie
Bokmål

Etternavn
Bentzen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1858

-Tidspunkt
1858
Død
1930

-Tidspunkt
1930
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Bergen 18.12.1858. Datter av skipskaptein Einar B. (1824-76) og Karen Bertine Gullaksen (1825-). Etter sigende lærte hun fotografering hos Max Behrends. Allerede ca 1886 hadde hun egen forretning i Bergen, i 1895 var adressen Smaastrandgaten 2. I 1902 het firmaet "Hulda Bentzens Eftfl. (Justus Lockwood)", m. adr. Torvalmenning 4. Lockwood hadde sannsynligvis bestyrt forretningen en tid før han overtok den. I 1907 ser firmaet ut til å være opphørt. Hulda Bentzen bodde dels på Voss og dels i Bergen, hadde etter kartongene å dømme i perioder atelier begge steder og averterte f. eks. m. "Filial Voss". I 1918 averterte hun sitt atelier (på Voss) tilleie og forskjellig fotografisk utstyr tilsalgs, men lenge etter påtok hun seg kopiering av eldre ting. Hun utga også brevkort. Medalje på Bergensutstillingen i 1898.

Virkested:
1888 ca-1918: Voss
1886 ca-1907: Bergen, Småstrandgaten 2

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål