Maskindrevet fartøy

Maskindrivet fartyg (svensk), Mechanically powered watercraft (engelsk)

Beskrivelse
Describes watercraft powered and propelled by machinery. [en]
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 14:26:12
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/7e1e62dc-d47e-4ac8-bcdf-002b65aa53f6 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Maskindrevet fartøy
Bokmål

Maskindrivet fartyg
Svensk

Mechanically powered watercraft
Engelsk

Beskrivelse
Describes watercraft powered and propelled by machinery.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk