Tekstil nomenklatur (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST))

Beskrivelse

Nomenklatur för bekledningstekstiler.

Ansvarlig forvalter
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Under produksjon
Status
08.11.2016 09:47:57
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/7dbd1979-a4a7-4fea-9698-76ae24b15749
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Tekstil nomenklatur
Bokmål

Beskrivelse
Nomenklatur för bekledningstekstiler.
Bokmål

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
08.11.2016 09:47:57
Ansvarlig forvalter
Ingen treff.
Uuid
7dbd1979-a4a7-4fea-9698-76ae24b15749
ACL (rettigheter)
7dbd1979-a4a7-4fea-9698-76ae24b15749_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 17.08.2016 15:30:43

Status


Engelsk

Estnisk

Opprettet
16.08.2016 13:34:56
Sist lagret
17.08.2016 15:30:43
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 17.08.2016 15:30:43