Kronberg, Ninni (1874 - 1946) [sv]

Kronberg, Ninni (svensk)

Beskrivelse
Ninni Kronberg var en svensk näringsfysiolog som uppfann torrmjölken. Med denna uppfinning lades grunden till ett stort svenskt livsmedelsföretag. Ändå är hon märkligt okänd idag. [sv]
Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Tekniska museet (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
14.01.2019 13:16:31
12.01.2019 04:04:43
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/7d9c9394-7665-49d0-86ac-7337c5fa1007 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Kronberg, Ninni
Svensk

Fornavn
Ninni
Svensk

Etternavn
Kronberg
Svensk

Tittel
Uppfinnare

-Tittel
Uppfinnare
Svensk

Beskrivelse
Ninni Kronberg var en svensk näringsfysiolog som uppfann torrmjölken. Med denna uppfinning lades grunden till ett stort svenskt livsmedelsföretag. Ändå är hon märkligt okänd idag.
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
28.09.1874

-Tidspunkt
28.09.1874
Død
01.01.1946

-Tidspunkt
01.01.1946
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Biografi

Maria Johanna (Ninni) Kronberg föddes 1874 och kom från Gävle. När hon var 18 år gammal gifte hon sig med Erik Kronberg. Äktenskapet varade i nästan 30 år. Sedan flyttade Ninni Kronberg till Skåne och började arbeta på Rydsgårds mejeri.

På 1930 talet fanns det för mycket mjölk i Sverige. Det var ett problem då man inte heller kunde sälja mjölken till andra länder eftersom den fort blev sur. 1933 uppfann Ninni Kronberg ett sätt att göra mjölkpulver på genom att torka mjölken och behandla den på ett särskilt sätt. Mjölkpulver surnar inte som vanlig mjölk och med hennes uppfinning kunde man ta vara på mycket större mängder mjölk. Hon tog svenskt patent på sin uppfinning 1937 och fick statsanslag för att utveckla idén. Ninni Kronberg tog dessutom patent i Kanada 1936 och i USA 1938. Hon uppfann också ett degförbättringsmedel.

Finansmannen Axel Wenner-Gren tog senare hand om Ninni Kronbergs idéer och startade en fabrik 1939 för att göra torrmjölk. Wenner-Gren ville exportera mjölk till andra länder, där det inte fanns tillräckligt. Företaget fick namnet Semper och finns än idag. Semper som betyder "alltid" på latin, är känt för att uppfinna nya produkter och bedriva mycket forskning. Företaget Semper säljer varor både i Sverige och till andra länder och gör bland annat välling och barnmat.

Det är inte känt hur mycket Ninni Kronberg tjänade på sina uppfinningar.

Text: Peter du Rietz

Svensk

-Linktekst
Boëthius, Bertil, Hildebrand, Bengt & Nilzén, Göran (red.) (1918-). Svenskt biografiskt lexikon. Stockholm: Svenskt biografiskt lexikon
Svensk
-Linktekst
http://www.arbetarbladet.se/allmant/societetsfrun-som-uppfann-torrmjolken
Svensk
-Linktekst
http://www.nyteknik.se/teknikhistoria/hemligheten-bakom-succepulvret-torrmjolk-6395075
Svensk