Kronberg, Ninni (1874 - 1946) [sv]

Kronberg, Ninni (swedish)

Inventors in Sweden (National Museum of Science and Technology)

Description
Ninni Kronberg var en svensk näringsfysiolog som uppfann torrmjölken. Med denna uppfinning lades grunden till ett stort svenskt livsmedelsföretag. Ändå är hon märkligt okänd idag. [sv]
Life role
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
14/01/2019 13:16:31
20/07/2019 04:06:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7d9c9394-7665-49d0-86ac-7337c5fa1007 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kronberg, Ninni
Swedish

First name
Ninni
Swedish

Last name
Kronberg
Swedish

Title
Uppfinnare

-Title
Uppfinnare
Swedish

Description
Ninni Kronberg var en svensk näringsfysiolog som uppfann torrmjölken. Med denna uppfinning lades grunden till ett stort svenskt livsmedelsföretag. Ändå är hon märkligt okänd idag.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
28.09.1874

-Time
28.09.1874
Death
01.01.1946

-Time
01.01.1946
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Biography

Maria Johanna (Ninni) Kronberg föddes 1874 och kom från Gävle. När hon var 18 år gammal gifte hon sig med Erik Kronberg. Äktenskapet varade i nästan 30 år. Sedan flyttade Ninni Kronberg till Skåne och började arbeta på Rydsgårds mejeri.

På 1930 talet fanns det för mycket mjölk i Sverige. Det var ett problem då man inte heller kunde sälja mjölken till andra länder eftersom den fort blev sur. 1933 uppfann Ninni Kronberg ett sätt att göra mjölkpulver på genom att torka mjölken och behandla den på ett särskilt sätt. Mjölkpulver surnar inte som vanlig mjölk och med hennes uppfinning kunde man ta vara på mycket större mängder mjölk. Hon tog svenskt patent på sin uppfinning 1937 och fick statsanslag för att utveckla idén. Ninni Kronberg tog dessutom patent i Kanada 1936 och i USA 1938. Hon uppfann också ett degförbättringsmedel.

Finansmannen Axel Wenner-Gren tog senare hand om Ninni Kronbergs idéer och startade en fabrik 1939 för att göra torrmjölk. Wenner-Gren ville exportera mjölk till andra länder, där det inte fanns tillräckligt. Företaget fick namnet Semper och finns än idag. Semper som betyder "alltid" på latin, är känt för att uppfinna nya produkter och bedriva mycket forskning. Företaget Semper säljer varor både i Sverige och till andra länder och gör bland annat välling och barnmat.

Det är inte känt hur mycket Ninni Kronberg tjänade på sina uppfinningar.

Text: Peter du Rietz

Swedish

-Text
Boëthius, Bertil, Hildebrand, Bengt & Nilzén, Göran (red.) (1918-). Svenskt biografiskt lexikon. Stockholm: Svenskt biografiskt lexikon
Swedish
-Text
http://www.arbetarbladet.se/allmant/societetsfrun-som-uppfann-torrmjolken
Swedish
-Text
http://www.nyteknik.se/teknikhistoria/hemligheten-bakom-succepulvret-torrmjolk-6395075
Swedish