Fotograffirmaer (Norge) (Preus museum)

Beskrivelse

Norske fotograffirmaer

Datasett
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Statistikk/bilder oppdaterte 21.09.2018 08:54:09
Innholdet oppdatert 15.02.2018 15:56:12
I drift
Status

URI
http://kulturnav.org/7d2a01d1-724c-4ad2-a18c-e799880a0241
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 2 av 2 treff.
Fotograffirma
Navn
Fotograffirmaer (Norge)
Bokmål

Beskrivelse
Norske fotograffirmaer
Bokmål

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Ansvarlig forvalter