Fotograffirmaer (Norge) (Preus museum)

Beskrivelse

Norske fotograffirmaer

Datasett
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Hentet informasjon oppdatert 17.11.2018 01:01:20
Innholdet oppdatert 09.07.2018 15:28:03
I drift
Status

URI
http://kulturnav.org/7d2a01d1-724c-4ad2-a18c-e799880a0241
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 2 av 2 treff.
Fotograffirma
Navn
Fotograffirmaer (Norge)
Bokmål

Beskrivelse
Norske fotograffirmaer
Bokmål

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Ansvarlig forvalter