Fotograffirmaer (Norge) (Preus museum)

Organisasjoner

Beskrivelse

Norske fotograffirmaer

Datasett
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
12.01.2019 01:08:25
01.03.2019 11:51:06
I drift
Status

URI
http://kulturnav.org/7d2a01d1-724c-4ad2-a18c-e799880a0241
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 446 treff.
Verdi savnes
Navn
Fotograffirmaer (Norge)
Bokmål

Beskrivelse
Norske fotograffirmaer
Bokmål

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Ansvarlig forvalter