Norske galeaser, jakter og jekter

Fartøy

Beskrivelse

Opplysninger om norske galeaser, jakter og jekter samlet av Erling Nergaard (f.1909)

Datasett
28.06.2018 09:58:08
Under produksjon
Status

URI
http://kulturnav.org/7b474adf-cbc0-463d-a8a7-cffaba597699
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 1 av 1 treff.
Galeas
Navn
Norske galeaser, jakter og jekter
Bokmål

Beskrivelse
Opplysninger om norske galeaser, jakter og jekter samlet av Erling Nergaard (f.1909)
Bokmål

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk