Amundsen, Helge Anton. (1919 - 2008)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
29.10.2018 10:25:28
12.01.2019 01:23:16
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/7ad48ebb-6703-482a-b6ab-66603d68c9a0 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Amundsen, Helge Anton.
Bokmål

Fornavn
Helge Anton.
Bokmål

Etternavn
Amundsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1919

-Tidspunkt
1919
Død
2008

-Tidspunkt
2008
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Hammerfest 16.04. 1919, død 07.12. 2008. Var i en periode telegrafist og seilte konvoier under krigen. Etter krigen etablerte han seg som fotograf i Hammerfest og leverte fotografier bl. a. til Aune for postkortproduksjon.

Virkested:
1950-1971: Hammerfest

Bokmål

Har verk/objekter på
-Organisasjon/samling
Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Fotografi 41(2009) : 1, s. 66 (nekrolog)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål