Sted GeoNames

Platser GeoNames (svensk), Places GeoNames (engelsk)

Beskrivelse

Steder som blir lagt til ved registrering og redigering av andre data

08.10.2018 08:55:46
I drift
Status

URI
http://kulturnav.org/7a64e884-11a3-478b-a0fa-a30005b00689
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
21 til 40 av 116 treff.
Navn
Sted GeoNames
Bokmål

Platser GeoNames
Svensk

Places GeoNames
Engelsk

Beskrivelse
Steder som blir lagt til ved registrering og redigering av andre data
Bokmål

Datasetet innehåller platsdata hämtade från GeoNames tillagda av användare i KulturNav i samband med referenser/länkning.
Svensk

Places added while editing other data
Engelsk

Innholdstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk