1346 GJETTUM (Poståpneri)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
23.10.2015 16:07:42
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/78c55ce2-bf93-42dd-a789-c433f1e7334b | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1346 GJETTUM
Bokmål

Alternative navn
GJETTUM
Bokmål

Etablering
01.05.1961 Bærum (Kommune)

-Tidspunkt
01.05.1961
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.12.1996

-Tidspunkt
31.12.1996
Kode
1346
Forretningstype
Bokmål

Historikk

GJETTUM poståpneri, i Bærum komm., Akershus fylke, under Sandvika postkontor, ble opprettet 1.5.1961ved Gjettum stasjon på Kolsåsbanen. Sirk. 12, 25.4.1961.

Poståpneriet ble fra 1.4.1970 lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. Sirk. 6, 23.2.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 gitt status av postkontor B. Sirk. 41, 31.10.1973.

En gang i den mellomliggende periode ble postkontoret flyttet til forretningsgården ved Valler stasjon på Kolsåsbanen.

Fra 1.5.1980 endret til postkontor C. Sirk. 17, 8.5.1980.

Igjen fra 1.9.1986 gitt status av postkontor B. Sirk. 24, 8.8.1986.

Grunnet omorganisering ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Postkontoret 1346 GJETTUM ble lagt ned fra 1.1.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 33, 13.12.1996.

Datostempel av 1-rings type 22 mm ble tilsendt ved opprettelsen.

(1346)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Per Møllenhus (trolig) midlt. 1.5.1961, kst. 1.12.1962 (f. 1940).
Tidl. poståpner Olav Olsen 1.3.1968 (f. 1924).
Olav Johan Kjeipen 1.5.1977 (f. 1924).
Postkass. Else Beth Kjølsrød vikar 1.1.1989, fast 1.4.1991 (f. 1959).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.05.1961 31.12.1996

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.05.1961 31.12.1996

--Tidligste tidspunkt
01.05.1961
--Seneste tidspunkt
31.12.1996
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål