AASELLE & ANNE (1826)

Beskrivelse
AASELLE & ANNE
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1826
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:05
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/78c2e7a5-e0fa-421d-89d3-a6d645487dfe | RDF/XML | JSON-LD
Navn
AASELLE & ANNE
Bokmål

Beskrivelse
AASELLE & ANNE
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1826
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Historikk

Hjemsted:

Arendal 1826

Skipsfører:

K. N. Johnsen 1826

Bokmål

Bygget
1826
1826

-Tidsperiode
1826

--Tidligste tidspunkt
1826
-Datokommentar
1826
Bokmål

Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål