concept.exactMatch:Wikidata [en]

concept.exactMatch:Wikidata (engelsk)

Mappetype
Systemmappe
12.01.2019 04:15:11
Under produksjon
Status

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 20 av 1502 treff.
Navn
concept.exactMatch:Wikidata
Engelsk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mappetype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Søkstreng
concept.exactMatch:*wikidata.org* OR *getty.edu*,entityType:Concept