Bruk och gruvor (Tekniska museet) [sv]

Bruk och gruvor (Tekniska museet) (svensk)

Mappetype
Abonnemangsmappe
Sist lagret
I drift
Status
19.06.2017 11:21:35
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 13 av 13 treff.
Navn
Bruk och gruvor
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
19.06.2017 11:21:35
Mappetype
Uuid
7867c09c-1cfc-4c57-898e-4d1264d2e8c1
ACL (rettigheter)
7867c09c-1cfc-4c57-898e-4d1264d2e8c1_SHARED
Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Ekstern systemliste
Bokmål

Svensk

Totalt antall poster
13

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
19.05.2017 08:40:22
Sist lagret av

Sist lagret

Redaktør

Granskere