Löfvenskiöld, Charles Emil (1810 - 1888) [sv]

Löfvenskiöld, Charles Emil (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:19
15/06/2019 00:22:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/781bab4d-3038-4833-9ee4-2a55ba7974a1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Löfvenskiöld, Charles Emil
Swedish

First name
Charles Emil
Swedish

Last name
Löfvenskiöld
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

-Time
27.01.1810
Death
18.10.1888 Bergatorp

-Time
18.10.1888
-Place reference
Bergatorp

--Place (text)
Bergatorp
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Juridikstuderande en kort tid vid Lunds universitet 1826.

Verksamhet: Lantbruksarkitekt.
Lantbrukare på sitt gods Bergatorp från 1835.
Arrenderade och drev gården Fåleberg, Hassle i Västergötland.
Informationsarbete för en rationellare, prydligare och mer ekonomisk lantbruksarkitektur.

Andra uppdrag: Medarbetare i Tidskrift för byggnadskonst och ingenjörsvetenskap, Tidskrift för svenska landtbruket och Lantbruksakademiens handlingar och tidskrift.

Medlemskap: Lantbruksakademien 1870.

Egna skrifter: Om landtmannabyggnader, 1854-1855, text C A Forsselius (Lantbruksakademiens lilla guldmedalj 1862).
Landtmannabyggnader, hufvudsakligen för mindre jordbruk..., 1868, ny upplaga 1890-1894 (Lantbruksakademiens stora guldmedalj 1870).

Verk ett urval:
Lantbruksbyggnader, främst ekonomibyggnader men även bostadshus.
Arbetsbeskrivningar till dessa.

Swedish

Reference
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Ullstad, Erland: Cedergrens arkiv. Ett byggmästararkiv från 1800-talets mitt. Stencil, Gislaved, augusti 1989.
Svala, Catharina: Lantbruksarkitekten Charles Emil Löfvenskiöld 1810-1888, Doktorsavhandling presenterad i Stad & Land nr 89, 1990.
Swedish

Editorial note
Swedish