1662 ROLVSØY (Postkontor C)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:24
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/77e97ca7-b535-44ca-8515-2f13f0a6d7eb | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1662 ROLVSØY
Bokmål

Alternative navn
ROLVSØY
Bokmål

Etablering
-Tidspunkt
02.05.1977
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
1662
Forretningstype
Bokmål

Historikk

1662 ROLVSØY postkontor C, i Rolvsøy kommune, Østfold fylke, under Fredrikstad postområde, ble opprettet den 2.5.1977. Sirk. 14, 18.5.1977.

(1662)
Poststyrere:
Res.postkass. Arne Tømmerås midlertidig fra 2.5.1977 (f. 1952).
Tidl. postkass. Gerd Marie Strand 1.9.1978 (f. 1948).
Poststyrer Kjell Ivar Ingvaldsen 1.11.1987 (f.1945).
Postmester Turid Marie Karlsen 1.5.1998.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 02.05.1977 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
02.05.1977 ?

--Tidligste tidspunkt
02.05.1977
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål