Fant, Erik (1889 - 1954) [sv]

Fant, Erik (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
16.05.2016 13:04:21
16.03.2019 22:53:42
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/77debc57-5513-463c-a2bf-feb8278a7958 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Fant, Erik
Svensk

Fornavn
Erik
Svensk

Etternavn
Fant
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
10.08.1889
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
12.04.1954
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: KTH 1908-1912, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1912-1914, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Erik Lallerstedt 1912-1914.
Kontrollant vid Vreta klosters kyrkas restaurering 1915-1917.
Egen verksamhet i Stockholm från 1918 (tillsammans med Sigurd Curman 1918-1923).
Arkitekt vid Nordiska museet och Skansen 1932-1938.
Arkitekt i Byggnadsstyrelsen från 1917.
Erik Fants arkitektkontor övertogs av arkitekt Jörgen Fåk.

Tävlingar: Folkskoletävling 1916, inköp.

Medlemskap: STF från 1915, Svenska Teknologföreningen, styrelse 1921.

Egna skrifter: Svenska arkitektur. Uppmätningar...1911, Rumpfska huset, 1914, Salsta slott.
Teknisk Tidskrift/A, 1916, Folkskoletävlingen; ibid år 1918, Vreta klosterkyrkas restaurering.
Rig, bd 1, 1918, Tensta kyrkas restaurering.
Meddelanden av Gestriklands kulturhistoriska förening, 1919, Konsthistoriska anteckningar från några herrgårdar i Gästrikland.
Sv kykotidning, 1922, Hur förfaras skall vid nybyggnad och ombyggnad af kyrkor mm.
The Studio, Vol 86, 1923, Modern Swedish Architecture.
Fornvännen, 1931, Ett medeltida dekorerat trätak i Ärentuna k:a.
Johannes k:a och restaurering 1945-1946. Stockholm, 1946 (anonym).
Ad patriam illustrandam, Hyllningsskrift till Sigurd Curman 1946, Sigurd Curman och byggnadskonsten. Restaureringsarkitekten och byggnadsrådet.
Byggmästaren, 1938, Skansen, det nya området och Sollidenterrassen.
1948, Bogesund (slottet).
Fataburen 1947, Bogesunds slott.

Verk ett urval:
Skolbyggnad i Landeryd, Östergötland 1917.
Skolbyggnad i Hovetorp, Östergötland 1918.
Skolbyggnad i Borg, Östergötland 1929.
Normalritningar för folkskolor 1920.
Orangeri och institutionsbyggnad åt Bergianska trädg. 1925, 1935.
SALK:s tennishall i Alvik, Stockholm 1936-1937 (tillsammans med W Gahn).
Hazeliusporten, glashytta, rulltrappa, restaurang, djurhus, växthus mm på Skansen, Stockholm.
Restaurering av mer än 150 kyrkor (se förteckning hos Riksantikvarieämbetet) bl a Tensta och Vendels kyrkor i Uppland, Solna (1928), G:a Uppsala, Vaksala och Roslagsbro kyrkor i Uppland; Ö Eneby vid Norrköping, Kimstad, Askeby i Östergötland; Botkyrka, Salem och Aspö i Södermanland; Dalhem, Klinte och Fröjel på Gotland; Linköpings domkyrka; Norrköpings Olaikyrka; Johannes kyrka i Stockholm 1946; Storkyrkan och Katarina kyrka, Stockholm 1952-1954.
Restaurering av slott och herrgårdar, bl a Bjärka-Säby slott i Östergötland; Bålby herrgård i Närke 1919-1921 (tillsammans med S Curman) och Linköpings slott 1931-1933.
Restaurering av byggnader vid Vadstena kloster, bl a Nunneklostret 1932-1933.
Kyrkogårdsanläggning, bla Vreta kloster.
Begravningskapell.
Gravmonument.
Villor.
Bostadshus.
Församlingshus.
Industribyggnader.
Restaurering av Grebo kyrka, Linköping 1925.
Restaurering av Skänninge Vårfrukyrka, 1927.
Restaurering av Kärna kyrka, 1934. *

Svensk

Samme som (intern)
Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 886 och 1431.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 64.
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Axel-Nilsson, Christian och Walukiewicz, Ulla: Nyköping. Kulturhistorisk byggnadsinventering. Nyköping, 1979.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Svensk

Administrativ notat
Svensk