Solberg, Augusta Charlotte (1856 - 1927) [no]

Solberg, Augusta Charlotte (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
February 14, 2019 11:13:19 AM CET
January 12, 2019 1:54:00 AM CET
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/771adefb-b92f-4c88-9709-cfe518cdcedf | RDF/XML | JSON-LD
Name
Solberg, Augusta Charlotte
Norwegian bokmål

First name
Augusta Charlotte
Norwegian bokmål

Last name
Solberg
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1856

-Time
1856
Death
1927

-Time
1927
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Bergen 01.08.1856. Datter av fergemann, skomaker og politikonstabel Anders S. (1819-28.1.1883) og jordmor Anna Samuelsdatter Lund (1821-13.8.1882). Arbeidet en tid sammen med L.C.S. Gram og overtok i 1885 hans atelier. Da Gram etter en tid i Stavanger kom tilbake til Bergen arbeidet de igjen sammen en kort stund, hvoretter hun igjen drev atelieret alene med hjelp av søstrene Valborg Antonie og Ragna Constance, som også var fotograf og hadde atelier i Odda om sommeren. Fotograferte i Hardanger i 1890- årene og i Odda i 1911. Atelieret på Nykirkealmendingen strøk med i Bergensbrannen i 1916.

Virkested:
1885 ca-1903 ca: Bergen; Torvet (Torvalm) 8
1885 ca-1916: Bergen
1890 ca-1900: Hardanger
1903 ca-0000: Bergen; Torvalm. 15
1911: Odda
1911: Odda

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål