Solberg, Augusta Charlotte (1856 - 1922)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:53
12.01.2019 01:54:00
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/771adefb-b92f-4c88-9709-cfe518cdcedf | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Solberg, Augusta Charlotte
Bokmål

Fornavn
Augusta Charlotte
Bokmål

Etternavn
Solberg
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1856

-Tidspunkt
1856
Død
1922

-Tidspunkt
1922
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Bergen 01.08.1856. Datter av fergemann, skomaker og politikonstabel Anders S. (1819-28.1.1883) og jordmor Anna Samuelsdatter Lund (1821-13.8.1882). Arbeidet en tid sammen med L.C.S. Gram og overtok i 1885 hans atelier. Da Gram etter en tid i Stavanger kom tilbake til Bergen arbeidet de igjen sammen en kort stund, hvoretter hun igjen drev atelieret alene med hjelp av søstrene Valborg Antonie og Ragna Constance, som også var fotograf og hadde atelier i Odda om sommeren. Fotograferte i Hardanger i 1890- årene og i Odda i 1911. Atelieret på Nykirkealmendingen strøk med i Bergensbrannen i 1916.

Virkested:
1885 ca-1903 ca: Bergen; Torvet (Torvalm) 8
1885 ca-1916: Bergen
1890 ca-1900: Hardanger
1903 ca-0000: Bergen; Torvalm. 15
1911: Odda
1911: Odda

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål