ACTIV (1847)

Beskrivelse
ACTIV
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1847
Byggested: Tvedestrand, Norge
Ombygging: Ombygget 1875
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:09
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/7708f49b-3e25-4bb5-8365-cf95aed8b00f | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ACTIV
Bokmål

Beskrivelse
ACTIV
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1847
Byggested: Tvedestrand, Norge
Ombygging: Ombygget 1875
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
127 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Historikk

Hjemsted:

Staubø, Tvedestrand 1847-

Skipsfører:

Morten Salvesen 1847-
G. A. M. Salvesen 1856
G. H. Pedersen 1864

Eier:

M. Salvesen 1847-47
M. Salvensens enke 1847-04

Bokmål

Mål
Tonnasje: 127 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
127
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1847 Tvedestrand, Norge
1847

-Tidsperiode
1847

--Tidligste tidspunkt
1847
-Datokommentar
1847
Bokmål

-Stedreferanse
Tvedestrand, Norge

--Sted (tekst)
Tvedestrand, Norge
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål