Schrøder, Alf (1880 - 1951)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:14
12.01.2019 01:51:31
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/76ed1bcd-8ed3-41bc-97f8-23e52fc679ca | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Schrøder, Alf
Bokmål

Fornavn
Alf
Bokmål

Etternavn
Schrøder
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1880

-Tidspunkt
1880
Død
1951

-Tidspunkt
1951
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Mosjøen 20.08.1880, død i Trondheim 28.01.1951. Sønn av Lovise og Elias Larsen, gift med Martha S. (21.8.1872-10.12.1949). Var først apotekerlærling på hjemstedet, men reiste 16 år gammel til Trondhjem for å bli fotograf. Gikk i lære hos Ludv.M. (Adolf) Bach fra 1898 og overtok hans firma 8.5.1907 etter å ha arbeidet der i 9 år. Ifølge opplysninger fra Eilif Schrøder var dette startet av Hans Krum (1860), drevet av ham til hans død i 1882, deretter av enken til 1892 og av Bach fra 1892 (1893). Schrøder drev firmaet opp til ett av de største i bransjen. Ved hans død ble det overtatt av hans datter Rakel og sønnen Eilif. Sønnen døde i 1976, og Rakel S. fortsetter firmaet med Arnold Stendahl som disponent. Alf Schrøder var Oldermann i Nordenfjeldske Fotografers Forening og formann i Prøvenevnden. Han har tatt meget gode prospekter av Ålesund havn/sentrum fra Aksla, ca.1915.

Virkested:
1898-1951: Trondheim

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Referanse
Kilder:

Norsk fotografisk tidsskrift 19(1930) : 8, s.96 (50 år)
Hoffstad, E.: Merkantilt biografisk leksikon, 1935
Norsk fotografisk tidsskrift 36(1950) : 9, s. 153 (70 år)
Norsk fagfoto 4(1967) : 10, s. 237, 239
Norsk fagfoto 14(1977) : 5, s. 145-149
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 68(1982) : 1, s. 22-23
Skorgevik, Kjell: Fotografer i ÅLesund i glassplatenes tid, 1985
Adresseavisen 11.11.1993
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål