3173 VEAR (Postkontor C)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:13:35
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/76df6dea-b06f-43cd-aff3-dc2036c5e2ac | RDF/XML | JSON-LD
Navn
3173 VEAR
Bokmål

Alternative navn
VEAR
Bokmål

Etablering
19.09.1983 Stokke (Kommune)

-Tidspunkt
19.09.1983
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
3173
Forretningstype
Bokmål

Historikk

3103 VEAR postkontor C, i Stokke komm., Vestfold fylke, under Tønsberg postområde, ble opprettet den 19.9.1983. Sirk. 37, 7.11.1983.

Postnr ble fra 1.4.1987 endret til postnr 3173 (4de trafikkontor, brev av 26.11.1986).

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk veiadressene på VEAR tildelt nytt postnr 3172 og beholdt det tidligere 3173. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret VEAR tildelt postnr 3108 VEAR.

(3103 / 3173)
Poststyrere:
Styrt av reservepersonale fra Tønsberg postkontor fra 19.9.1983.
Postkass. (vikar) Hilde Unni Aashammer 1.3.1984 (f. 1958).
Postkass. Torhild Kristiansen Sørhaug vikar fra 1.10.1987.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 19.09.1983 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
19.09.1983 ?

--Tidligste tidspunkt
19.09.1983
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål