Beskrivelse
17de MAI
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggested: Bergen, Norge
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:03
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/76d43f73-4573-4ed2-8119-8d90d13ed9bc | RDF/XML | JSON-LD
Navn
17de MAI
Bokmål

Beskrivelse
17de MAI
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggested: Bergen, Norge
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
133 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk


Historikk

Hjemsted:

Stavanger 1856

Skipsfører:

A. Diedrichsen 1850
M. Tollefsen 1856
A. Evertsen 1856

Eier:

Ploug & Sundt 1856

Tilleggsopplysninger:

Med emigranter fra Bergen 12.mai 1849 til New York 26.juni 1849. Skipsfører Fritz Serck. (Kilde: Solem, Swiggum & Austheim: Emigration Ship Index)

Bokmål

Mål
Tonnasje: 133 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
133
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
? Bergen, Norge

-Tidsperiode
?

--Tidligste tidspunkt
?
-Stedreferanse
Bergen, Norge

--Sted (tekst)
Bergen, Norge
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål