__Concept [sv]

__Concept (svensk)

Beskrivelse

Typer eller modeller? [sv]

Mappetype
Administrasjonsmappe
Under produksjon
Status

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 20 av 124 treff.
Navn
__Concept
Svensk

Beskrivelse
Typer eller modeller?
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mappetype
Uuid
75d52e01-24fe-465b-82f7-ac6baf151325
ACL (rettigheter)
75d52e01-24fe-465b-82f7-ac6baf151325_SHARED
Status


Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
124

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
06.10.2015 14:12:39
Sist lagret
06.10.2015 14:20:41
Tidligere lagret