Stenberg, Mentz Ludvig (1874 - 1968) [no]

Stenberg, Mentz Ludvig (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2019 15:37:05
22/06/2019 01:41:29
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/74f9f349-7942-4438-84e1-d1572aa05998 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Stenberg, Mentz Ludvig
Norwegian bokmål

First name
Mentz Ludvig
Norwegian bokmål

Last name
Stenberg
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1874

-Time
1874
Death
1968

-Time
1968
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 31.05.1874. Stasjonsmester på Myrdal stasjon på Bergensbanen. Var en av Bergensbanens pionerer, levet og åndet hele sitt liv for denne, skrev og fortalte meget om anleggstiden m.m. Var allerede før 1905 en ivrig amatørfotograf og fotograferte også meget fra miljøet rundt Bergensbanen. Tok bl.a. et bilde av sin 6 år gamle datter med ski og snebriller og fikk laget brevkort av det med titelen "Den første skiløberske paa Bergensbanen".

Virkested:
1905 ca-1908: Myrdal

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål