Stenberg, Mentz Ludvig (1874 - 1968)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
21.01.2019 15:37:05
12.01.2019 01:55:04
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/74f9f349-7942-4438-84e1-d1572aa05998 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Stenberg, Mentz Ludvig
Bokmål

Fornavn
Mentz Ludvig
Bokmål

Etternavn
Stenberg
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1874

-Tidspunkt
1874
Død
1968

-Tidspunkt
1968
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 31.05.1874. Stasjonsmester på Myrdal stasjon på Bergensbanen. Var en av Bergensbanens pionerer, levet og åndet hele sitt liv for denne, skrev og fortalte meget om anleggstiden m.m. Var allerede før 1905 en ivrig amatørfotograf og fotograferte også meget fra miljøet rundt Bergensbanen. Tok bl.a. et bilde av sin 6 år gamle datter med ski og snebriller og fikk laget brevkort av det med titelen "Den første skiløberske paa Bergensbanen".

Virkested:
1905 ca-1908: Myrdal

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål