Persson, Bertil (1915 - 2003) [sv]

Persson, Bertil (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/73e6f255-193b-45dc-94c3-ad129bb57d48 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Persson, Bertil
Swedish

First name
Bertil
Swedish

Last name
Persson
Swedish

Birth
-Time
1915
-Place reference
--Place
Swedish

Death
-Time
2003
-Place reference
--Place
Swedish

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Arkitektur vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Examinerades 1939.Kungliga Konsthögskolan.

Verksamhet: Anställd på Byggnadsstyrelsens utrednings- och stadsplanebyråer i Stockholm.Blev biträdande länsarkitekt i Örebro län 1945. Från 1950 länsarkitekt i samma län. Verkade från 1962 som länsarkitekt i Malmöhus län fram till pensioneringen 1971.

Andra uppdrag: Tillhörde under många år styrelsen för Svenska Arkitekters riksförbund. 1959-61 var han ordförande i mellansveriges Arkitektförening samt1963-65 ordförande i Länsarkitekternas förening.Styrelseledamot i Rotary.Utnämndes 1953 till Riddare av Nordstjärneorden och 1968 till kommendör.

Swedish

Reference
Dödsruna i Skånska Dagbladet 2003-12-20, Nordvästra Skånes Tidningar 2003-12-20 samt Svenska Dagbladet 2003-12-19.
Swedish

Editorial note
Swedish