Anderson, Karl (1867 - 1913)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:58
12.01.2019 01:23:29
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/737f4eb3-ee2f-4c11-954d-c9b551cdef1c | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Anderson, Karl
Bokmål

Fornavn
Karl
Bokmål

Etternavn
Anderson
Bokmål

Alternative navn
Andersen, Karl
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1867

-Tidspunkt
1867
Død
1913

-Tidspunkt
1913
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Varberg i Sverige 1867, d. i Follebu 26.03.1913. G. m. Ragnhild Strøm. Elev hos Szacinski fra 1893, deretter hos H. Ingeberg. Stiftet sammen med Augusta Sand firmaet "A:son Sand" 15.10.1898, men bilder signert "A:son Sand", "Taget i September 1897" er kjent. Tok 1900 patent på retusj på fotografier, fikk i 1901 Dansk Fot. forenings sølvmedalje. I 1903 ble han hoffotograf. Holdt kurser i moderne fotografi i 1909. Skal også etter sigende ha hatt atelier i Roma (ikke bekreftet). Ved hans død i 1913 ble firmaet overtatt av hans enke og drevet av henne inntil alt gikk tapt i en redselsfull brannkatastrofe i november 1938 og to av medarbeiderne omkom. Brukte også signaturen "Andersons Atelier".

Virkested:
1897-1909: Oslo; Kongensgade 22.
1898-1913: Oslo; Hægdehaugsveien 32, Hj. Oscarsgade.
1897-1909: Oslo; Homansbyen.

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Grindland, Kari: Post mortem-fotografier, i Bildet lever 6, Oslo 1992
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål