Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
07/09/2017 06:33:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7317b91e-18da-4869-8fbe-c09d8c169141 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Prisk, Hugo
Estonian

First name
Hugo
Estonian

Last name
Prisk
Estonian

Birth
25.06.1896 Kirepi vald
Püssi vallavalitsuse tunnistus nr 265, 21.01.1938; Perekonnaseisu tunnistus (väljavõte Lüganuse, end. Püssi valla perekonnaregistrist köide 6 lk 752), (Narva Tööoskusamet ERA.4342.1.1729)

-Time
25.06.1896
-Place reference
Kirepi vald

--Place (text)
Kirepi vald
Estonian
-Source
Püssi vallavalitsuse tunnistus nr 265, 21.01.1938; Perekonnaseisu tunnistus (väljavõte Lüganuse, end. Püssi valla perekonnaregistrist köide 6 lk 752), (Narva Tööoskusamet ERA.4342.1.1729)
Estonian
Life role
Photographer 1927 1940?

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1927 1940?

--Earliest time
1927
--Latest time
1940?
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Occupation
fotograaf

-Description
fotograaf
Estonian

Activity
Töötas fotostuudios
01.04.1927-07.08.1935 Erra vallas Virumaal, 07.08.1935-1938- Püssi vallas Virumaal, Küttejõu alevikus (Küttejõu põlevkivitööstuse rajoonis)
Hugo Priski avaldis 05.04.1938 Narva Tööoskusametile lihtsustatud korras fotograafia tööala õppinud töölise kutse saamiseks, 28.01.1940 Narva Tööstusliku kutseoskuse ameti fotograafia tööala oskustöölise registreerimistunnistus nr 1664, Narva Tööoskusamet ERA.4342.1.1729

-Type of activity
Töötas fotostuudios
Estonian

-Description
01.04.1927-07.08.1935 Erra vallas Virumaal, 07.08.1935-1938- Püssi vallas Virumaal, Küttejõu alevikus (Küttejõu põlevkivitööstuse rajoonis)
Estonian

-Source
Hugo Priski avaldis 05.04.1938 Narva Tööoskusametile lihtsustatud korras fotograafia tööala õppinud töölise kutse saamiseks, 28.01.1940 Narva Tööstusliku kutseoskuse ameti fotograafia tööala oskustöölise registreerimistunnistus nr 1664, Narva Tööoskusamet ERA.4342.1.1729
Estonian
Pildistamistööd
On pildistatud portreesid, loodust, tööstuseid, loomi ja on valmistanud pühade-postkaarte

-Type of activity
Pildistamistööd
Estonian

-Description
On pildistatud portreesid, loodust, tööstuseid, loomi ja on valmistanud pühade-postkaarte
Estonian

Education
1926-1927 õppis ja töötas fotograaf August Keskküla ateljees Rakveres, Jaama pst 9

-Description
1926-1927 õppis ja töötas fotograaf August Keskküla ateljees Rakveres, Jaama pst 9
Estonian

Residence
-1930-1938- Virumaa, Küttejõu

-Description
-1930-1938- Virumaa, Küttejõu
Estonian

Note
28.01.1940 väljastati talle Narva Tööstusliku kutseoskuse ameti fotograafia tööala oskustöölise registreerimistunnistus nr 1664

(Märkuste viide: Hugo Priski avaldis 05.04.1938 Narva Tööoskusametile lihtsustatud korras fotograafia tööala õppinud töölise kutse saamiseks (Narva Tööoskusamet ERA.4342.1.1729); Erra vallavalitsuse tunnistus nr 3, 01.04.1938 (Narva Tööoskusamet ERA.4342.1.1729))
Estonian

Reference
Narva Tööoskusamet ERA.4342.1.1729
Estonian