Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
September 7, 2017 6:33:01 AM CEST
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/71e0c210-90af-43c3-9c76-02bd28b0e9bf | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kivisild, Jüri
Estonian

First name
Jüri
Estonian

Last name
Kivisild
Estonian

Life role
Photographer 1889? ?
Liibek 2010, lk 69

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1889? ?

--Earliest time
1889?
--Latest time
?
-Source
Liibek 2010, lk 69
Estonian

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Occupation
talupoeg

-Description
talupoeg
Estonian

Residence
Olustvere

-Description
Olustvere
Estonian

Note
09.1889 taotles edutult luba ateljee avamiseks Liivimaa kubermangus, ei saanud luba, sest taotluses ei olnud näidatud konkreetset tegutsemiskohta

(Märkuste viide: Liibek 2010, lk 69)
Estonian

Reference
Tõnis Liibek, Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895. Doktoritöö. Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, 2010
Estonian