Austarå, Øystein

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:52
12.01.2019 01:23:55
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/71da9120-6c20-400d-85fb-b73c700f9270 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Austarå, Øystein
Bokmål

Fornavn
Øystein
Bokmål

Etternavn
Austarå
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Virkested:
Suldal

Bokmål

Referanse
Kilder:
Folk og hus i Suldal, utg. Dreyer Bok/Ryfylkemuseet, 1984
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål