Teigens fotoatelier

Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
12.12.2017 14:59:22
12.01.2019 01:08:23
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/7164f5b3-7cd9-4839-ab5d-be95d2ba59cf | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Teigens fotoatelier
Bokmål

Historikk

Ved Olaf Værings død i 1906 arvet datteren Ragnhild firmaet, men Ragnvald V. hadde allerede overtatt ledelsen, og ble hennes medarbeider. Hun gikk ut av firmaet da hun giftet seg med Teigen i 1907, ektefellen kom inn i hennes sted og drev det sammen med Væring til 1936. P. g. a. dårlig samarbeid gikk han da ut og startet sitt eget firma i Karl Joh. gt. 27. I 1939 flyttet han til nye lokaler i Kunstindustrimuseet, St.Olavsgate 1. Året før ble svigersønnen Gotfred Hansen (28.9.1911-22.11.1994) gift med Marit Teigen, medarbeider og tok familienavnet Teigen, og fra 1948 begynte dattersønnen Truls (28.4.1933-14.10.2001) i firmaet. De overtok det da Karl Teigen døde i 1969. Firmaets viktigste arbeidsfelt har vært arkitektur-, kunst- og museumsfotografering samt illustrasjoner til vitenskapelige avhandlinger.

Bokmål

-Annen aktør
Referanse
Kilder:
Eldre fotoregister 1992-2004, om fotograf Karl Teigen
Riksarkivet, informasjon om arkiv 2009
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål