Strehlenert, August Wilhelm (1817 - 1892) [sv]

Strehlenert, August Wilhelm (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:05
13/07/2019 00:22:48
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/701d4d91-be28-4b1e-abf6-91a21044d053 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Strehlenert, August Wilhelm
Swedish

First name
August Wilhelm
Swedish

Last name
Strehlenert
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia

Birth
-Time
13.08.1817
-Place reference
--Place
Death
-Time
08.10.1892
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: FrKA, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Lärling hos ålderman Thun 1834.
Murargesäll 1837.
Murmästare 1849.

Verksamhet: Egen arkitekt- och byggmästarverksamhet i Stockholm.
Anställd vid Sjöförsvarsdepartementet (fyrbyggnader).

Andra uppdrag: Vårdare av Stockholm: Borgerskapets ålderdomshem.
Vice värd för Murmästarämbetets hus Trångsund 12 i Stockholm 1890-1892.
Ledamot i byggnadsnämnden, Murmästarämbetet, Stockholms byggnadsförening (skattmästare 1853-1872, ordförande 1873-1884).
Flera förtroendeuppdrag.

Medlemskap: SBF, Stockholms Byggnadsförening, ordförande 1873-1884.

Verk ett urval:
Fyrbyggnader Bohuslän.

Swedish

Reference
Almqvist, Josef och Sterner, Fredrik (red.): Stockholms byggnadsförening 100 år. Stockholm, 1948. Sid 109.
Alm, Henrik: Murmästar-ämbetet i Stockholm. Stockholm, 1935.
Swedish

Editorial note
Swedish