Andersen, Bjarne (1909 - 1982)

Scenekunst (Oslo Museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Oslo Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Vegard Skuseth, Oslo museum
Sist lagret
08.05.2017 15:20:05
12.01.2019 04:11:14
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/701abbd9-f6d7-4fea-9cd4-eecd00f2f12c | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Andersen, Bjarne
Bokmål

Fornavn
Bjarne
Bokmål

Etternavn
Andersen
Bokmål

Fødsel
1909

-Tidspunkt
1909
Død
1982

-Tidspunkt
1982
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Yrke
sceneinstruktør

-Yrkesspecifikasjon
sceneinstruktør
Bokmål

skuespiller

-Yrkesspecifikasjon
skuespiller
Bokmål

teatersjef

-Yrkesspecifikasjon
teatersjef
Bokmål