Bakken, Jørn (1958 - ?)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:07
12.01.2019 01:24:07
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/6fbfe133-49f4-4fb9-973e-960542ca21c2 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bakken, Jørn
Bokmål

Fornavn
Jørn
Bokmål

Etternavn
Bakken
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1958

-Tidspunkt
1958
Død
?

-Tidspunkt
?
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Amatørfotograf. Medlem av Moss Fotoklubb.

Bokmål

Referanse
Kilder:

Norsk selskap for fotografi. Årbok 2009.
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål