Norsk Telegrambyrå A/S

Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
20.04.2015 10:38:17
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/6fbcc843-8e13-4a14-baaf-671e7b88e0af | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Norsk Telegrambyrå A/S
Bokmål

Historikk

(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)

Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål