Beskrivelse
ABEL
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggested: Sverige
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:07
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/6ec84c3b-ba31-4c35-a91e-06ab54a55bd5 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ABEL
Bokmål

Beskrivelse
ABEL
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggested: Sverige
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
80 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Historikk

Hjemsted:

Kristiansand 1790

Skipsfører:

Casper Fasmer 1790

Eier:

Niels Moe 1790

Bokmål

Mål
Tonnasje: 80 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
80
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
? Sverige

-Tidsperiode
?

--Tidligste tidspunkt
?
-Stedreferanse
Sverige

--Sted (tekst)
Sverige
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål