Albriktsen, Terje (1937 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:43
12.01.2019 01:23:10
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/6e468b81-cf71-4125-a79e-2a1c5c04f70e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Albriktsen, Terje
Bokmål

Fornavn
Terje
Bokmål

Etternavn
Albriktsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1937

-Tidspunkt
1937
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Bergen 05.12.1937. Sønn av fotografmester Harald A. og Marie Gjelsvik, g. m. Wenche Muri (1.9.1940-), datter av Ragnhild og Rolf M., 3 barn. Utlært hos faren, sv.br. 1962, var noen år farens kompanjong og overtok 1.1.1976 det firmaet som var startet i 1914 av Wm. Peders og Eckroll Stamsvig og overtatt av faren i 1940.

Virkested:
1960 ca-0000: Bergen

Bokmål

Referanse
Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål