Brunius, Carl Georg (1792 - 1869) [sv]

Brunius, Carl Georg (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:31:45
16.03.2019 22:53:14
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/6e14c85d-e00f-4500-b0ff-a5d1c11c55cb | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Brunius, Carl Georg
Svensk

Fornavn
Carl Georg
Svensk

Etternavn
Brunius
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
23.03.1792
Død
12.11.1869 Lund

-Tidspunkt
12.11.1869
-Stedreferanse
Lund

--Sted (tekst)
Lund
Svensk
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Studentexamen i Lund 1803.
Efter studier i Lund och Uppsala blev han i Lund filologie kandidat 1813, filosofie kandidat 1814, filosofie magister 1814.
Prästvigd 1823.

Verksamhet: Arkitekt, konsthistoriker, byggmästare.
Kyrkoherde i Stävie och Lackalänge prebendepastorat från 1847, prost 1848.

Andra uppdrag: Ledamot av Lunds domkyrkoråd 1831, ordförande och ständig ledamot 1843.
Ledamot av Skolrevisionen 1832.
Ledamot av Lunds lasarettsdirektion 1852.

Lärarverksamhet: Docent i grekiska språket i vid Lunds universitet 1815 och extra ordinarie adjunkt 1816, adjunkt 1820.
Adjunkt i romersk vältalighet och poesi 1821.
Professor i grekiska i Lund 1824-1858, professor emeritus 1858.
Filosofie jubeldoktor 1865.
Akademiens rektor 1831 och 1841.
Startade privat skola för utbildning av arkitekter under 1830- 1840- och 1850-talen.Resor: Svenska landskap, företrädesvis Skåne och Gotland.

Medlemskap: Ett flertal in- och utländska sällskap, däribland Fornskriftssällskapet 1844.
Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 1853.
Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg 1857.

Egna skrifter: Hällristningslära (otryckt).
Nordiska fornlemningar, tillsammans med J G Liljegren.
Nordens äldsta metropolitankyrka eller historisk och arkitektonisk beskrifning om Lunds domkyrka, 1836.
Antiqvarisk och arkitektonisk resa genom Halland, Bohuslän, Dalsland, Wermland och Westergötland år 1838, 1839.
Skånes konsthistoria för medeltiden, 1850.
Gotlands konsthistoria, 1-3, 1864-1866.
Metriska översättningar av Apollonios och Tyrtaios.
Tillfällighetsdikter.

Verk ett urval:
Alla byggnader i Lund så vida inte annat anges.
Ledde restaureringen av Lunds domkyrka 1833-1859, som arbetsledare fram till 1837, därefter som domkyrkoarkitekt.
Ledde om- och påbyggnaden av gamla bibliotekshuset (Lundagård) 1836-1839.
Räddningshemmet i Stora Råby, 1840.
Eget hus, Kiliansgatan 15, 1840.
Biskopshuset, ursprungligen avsett som institutionsbyggnad, 1842-1845.
Ledde uppförandet av nuvarande Historiska museet, byggt som biskopshus efter Nyströms ritningar, 1840-1845.
Restaurering av Laurentiiklostrets forna bibliotekshus (kapellet), 1843-1845.
Lancasterskolan i Helsingborg, 1844, senare museum.
Kyrkor i Torrlösa 1845-1846, i Tullstorp 1847, i Svedala och Stora Harrie 1851-1852, Husie och Kristinehamn 1854-1857 samt Källstorp 1858-1859.
Restaurering av domkyrkan i Växjö 1849-1852 och kyrkorna i Asmundtorp 1843, Tofta, Lunds stift, Vallkärra och Skegrie 1844-1845, Stävie 1847, Hörup och Fågeltofta 1848, Oxie och Vadensjö 1848-1849, Lackalänga 1850, Fuglie 1851, Vellinge 1852, Bosjökloster, Skurup och Heda 1844-1857, Igelösa 1859 samt Odarslöv och Löderup 1862-1863.
Restaurering av Mariakyrkan i Ystad 1839, Mariakyrkan i Helsingborg 1844-1846 och Petrikyrkan i Malmö 1848-1853.
Restaurering och nybyggnad av flera skånska herresäten 1839-1857, Jordberga, Sövdeborg, Skarhult, Trolleholm och Skoghult.

Svensk

Referanse
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Inventeringskommittén (utgivare): Lunds stadsbild. Lund, 1968.
Grandien, Bo: Från latinskald till kyrkobyggare. Licentiatsavhandling. Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet. VT 1971.
Lundquist, Yngve: Ett stilla klosterhus. C G Brunius och hans bostadshus i Lund. 1840-1990. 1990.
Ritningar finns på ATA Antikvarisk-topografiska arkivet på Riksantikvarieämbetet.
KB, Kungliga Biblioteket, har levnadsteckning, anteckningar rörande byggnadsuppdrag och brev till Carl Georg Brunius i A W Brunius samling.
Svensk

Administrativ notat
Svensk