Faltin, Annette

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:00
12.01.2019 01:31:09
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/6dfac120-18ad-4114-abc3-53c029c38e96 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Faltin, Annette
Bokmål

Fornavn
Annette
Bokmål

Etternavn
Faltin
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Har tatt miljøbilder fra Norge og utlandet, samt bilder av norsk natur. Portretter av bl.a. kunstnere. Har fotografert i Norge, England, Japan, Sovjetunionen, Spania og Tsjekkkoslovakia. Medlem av Forbundet Frie Fotografer.

Virkested:
1980-0000: Oslo; Odinsgate 1

Bokmål

Referanse
Kilde: Norske fotosamlinger, 1989
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål