Faltin, Annette [no]

Faltin, Annette (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:00
15/06/2019 01:29:04
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/6dfac120-18ad-4114-abc3-53c029c38e96 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Faltin, Annette
Norwegian bokmål

First name
Annette
Norwegian bokmål

Last name
Faltin
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Har tatt miljøbilder fra Norge og utlandet, samt bilder av norsk natur. Portretter av bl.a. kunstnere. Har fotografert i Norge, England, Japan, Sovjetunionen, Spania og Tsjekkkoslovakia. Medlem av Forbundet Frie Fotografer.

Virkested:
1980-0000: Oslo; Odinsgate 1

Norwegian bokmål

Reference
Kilde: Norske fotosamlinger, 1989
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål