__DIMU_HARVEST_prep [sv]

__DIMU_HARVEST_prep (svensk)

Mappetype
Systemmappe
Innholdet oppdatert 05.06.2018 11:46:38
Under produksjon
Status

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 6 av 6 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
39
Innholdet oppdatert
04.10.2017 10:46:33
Datasett

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
12
Innholdet oppdatert
11.11.2016 14:39:05
Datasett
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
143
Innholdet oppdatert
10.11.2018 22:42:48
Datasett
Ansvarlig forvalter
Statens museer för världskultur (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Status
Beta
Totalt antall poster
161
Innholdet oppdatert
02.06.2017 13:15:45
Datasett
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
10
Innholdet oppdatert
20.06.2017 15:26:32
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
82
Innholdet oppdatert
20.10.2016 14:54:35
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Navn
__DIMU_HARVEST_prep
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mappetype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk