6642 MO I STANGVIG (Poststasjon) [no]

6642 MO I STANGVIG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:17:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6dc4ba72-50e9-49dc-8730-e43e8fda4b6d | RDF/XML | JSON-LD
Name
6642 MO I STANGVIG
Norwegian bokmål

Alternative name
MO I STANGVIG
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
?
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål

Termination
30.09.1996

-Time
30.09.1996
Code
6642
Type
Norwegian bokmål

History

MO I STANGVIG sees nevnt i posthistorien fra 1774 og var trolig først poststasjon og gjestegård. I 1776 nevnes stedet under navnet QVANDE, der "poståpneren, en kaptein omtales som ikke lett å ha med å gjøre da han utrettet alt med pryl og tvang". Senere omtales "poståpneriet" igjen som MO I STANGVIGEN. Det har trolig holdt til på flere steder i prestegjeldet.

I "Forklaring til Pontoppidans kart 1785" er navnet igjen QVANDE, men fortsatt som poststasjon og gjestegård. I første fortegnelse, 1808, over poståpnerier som skal tildeles nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde i 1808 Frederik VII overtok), er navnet QVANDE I STANGVIGEN, vekslende med QVANDE, fram til 1848. Da er navnet STANGVIG i Stangvig prestegjeld, Nordmør fogderi, under Christiansund N. postkontor.

Fra 1.7.1860 er det meddelt at poståpneriet skal flytte tilbake fra Kvande til gården Ytre Stangvig, og fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet STANGVIK. Ikke funnet offisiell opprettelse som poståpneri.

Poståpneriet ble fra 1.4.1962 lagt under Sunndalsøra postkontor. Sirk. 5, 5.2.1962.

Fra 1.10.1970 igjen under Kristiansund N. postkontor. Sirk. 28, 27.7.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret ble bestemt nedlagt fra 1.8.1984, men ble likevel opprettholdt. Sirk. 30, 10.9.1984.

Postkontoret 6642 STANGVIK ble nedlagt fra 1.10.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 23, 12.9.1996.

(Nåværende KVANNE (Kvande) ble først opprettet fra 1.1.1963, se KVANDE.)

Poståpneriet (Stangvig) nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 281 og fikk datostempel tilsendt den 5.3.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(6642)
Poståpnere/styrere:
De første som ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1835 er attestert av Lied. Han/hun var mulig poståpner på den tid.
Kirkesanger Bruseth 1.4.1851.
Knud Larsen Kvande notert 1.5.1859.
Kirkesanger Bruseth 1.4.1860.
Knud Bruseth kst. 16.4.1881.
Gårdbr. og gjestgiver Jacob Christian Tokle Bruseth 15.8.1881 (f.1851).
Frk. Nina Marie Bruseth 1.4.1922 (f.1897).
Sverre Nilsen midlertidig fra 14.5.1945.
Jacob Kvande midlertidig fra 1.12.1945.
Frk. Nina Marie Bruseth 1.6.1947 (f.1897).
Ola Nilsen 1.7.1970 (f.1914).
Lisbeth Solenes midlertidig fra 1.11.1981, fast 1.8.1985 (f.1947).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1860 1872 1877 1894 1901 1908 1913 1914 1917
Spd. 30 40
Kr 200 240 320 350 400 450 500

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed ? 30.09.1996

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
? 30.09.1996

--Earliest time
?
--Latest time
30.09.1996
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål