1625 MANSTAD (Postkontor C)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:55:02
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/6d8cdfb3-b1aa-42ec-8b2a-6d5215267208 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1625 MANSTAD
Bokmål

Alternative navn
MANSTAD
Bokmål

Etablering
-Tidspunkt
01.01.1980
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
1625
Forretningstype
Bokmål

Historikk

MANSTAD postkontor C, i Onsøy kommune, Østfold fylke, under Fredrikstad postområde, ble opprettet den 1.1.1980. Postkontoret C fikk tildelt postnr 1625. Sirk. 50, 20.12.1979.

Ved omorganisering av postnmummersystemet fra 1.3.1999 fikk veiadresser på MANSTAD postnumrene 1625 og 1626 MANSTAD.

(1625)
Poststyrere:
Diverse vikarer fra Fredrikstad postkontor fra 1.1.1980.
Postkass. Greta Eliassen 1.6.1980 (f. 1942).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.01.1980 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.01.1980 ?

--Tidligste tidspunkt
01.01.1980
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål