Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
05/04/2018 20:49:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6d4c9a11-3ce7-4d80-b12b-2539dabb7b0f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kurt, Artur
Estonian

First name
Artur
Estonian

Last name
Kurt
Estonian

Other name
Artur Voldemar

-Name
Artur Voldemar
Estonian

Life role
Photographer 1892 1894?
Eestimaa kuberneri kantselei EAA.29.2.3597 leht 1; Liibek 2010, lk 136,138

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1892 1894?

--Earliest time
1892
--Latest time
1894?
-Source
Eestimaa kuberneri kantselei EAA.29.2.3597 leht 1; Liibek 2010, lk 136,138
Estonian

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Carl (isa)

Estonian

Activity
Töötas fotostuudios
1892-1894- Jõhvi
Eestimaa kuberneri kantselei EAA.29.2.3597 leht 1

-Type of activity
Töötas fotostuudios
Estonian

-Description
1892-1894- Jõhvi
Estonian

-Source
Eestimaa kuberneri kantselei EAA.29.2.3597 leht 1
Estonian
Residence
Preisi alam; -1892-1894- Jõhvi; -1892- Narva

-Description
Preisi alam; -1892-1894- Jõhvi; -1892- Narva
Estonian

Note
1892 luba Jõhvis ja Paides pildistamiseks Tegeles fototöödega oma naisevenna juures ja arteesiakaevude puurimisega isa juures
Estonian

Free Note
Päritolu preisi

-Heading
Päritolu
Estonian

-Text
preisi
Estonian
Reference
Kaljula Teder, "Eesti fotograafia teerajajaid". Eesti Raamat, Tallinn, 1972.
Estonian

Tõnis Liibek, Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895. Doktoritöö. Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, 2010
Estonian