Carlsen, Johan Bernhard (1866 - 1938)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:22
12.01.2019 01:26:26
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/6cf85f27-0cdd-4b9a-8ec1-3f0364b308a3 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Carlsen, Johan Bernhard
Bokmål

Fornavn
Johan Bernhard
Bokmål

Etternavn
Carlsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1866

-Tidspunkt
1866
Død
1938

-Tidspunkt
1938
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 25.03.1866 - død 1938
Født i Fredrikstad, d. i Oslo. Sønn av Carl Fredrik og Juliane Brynildsen, g. 6.5.1894 m. (Anna) Caroline Pedersen (Nilsen), datter av Karen og Nils Johan Pedersen, 3 sønner, 3 døtre. Tegner, maler og fotograf. Læretid hos Johan Lund fra 1884, studieopphold i Frankfurt am Main 1887, ansatt hos Rude i 9 år, etablerte 17.1.1893 firmaet "Frøling & Carlsen" sammen med John Frøling, som etter eget ønske uttrådte i 1895 for å starte sin egen forretning. Han var en av stifterne av Fotografernes Forening i 1894, hadde mange tillitsverv der, og var flere år i Prøvenemnden. hadde Oslo Fotografforenings hederskors, Håndverkerforeningens hederskors og dens orden i sølv og gull. Etter hans død ble firmaet overtatt av sønnen Egil Fredrik Carlsen Fjelle (1895-).

Virkested:
1915 ca: Aurskog
1915 ca: Bjørkelangen
1893-1938: Oslo; Torvet 12 til Torgaten

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Referanse
Kilde:

Norsk fotografisk tidsskrift 15(1926) : 2, s. 20 (60 år)
Hoffstad, E.: Merkantilt biografisk leksikon, 1935.
Norsk fotografisk tidsskrift 25(1936) : 3, s. 29 (70 år)
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål