Helgestad, Asgeir (1968 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:29
12.01.2019 01:36:01
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/6cdd84d5-e3fd-4663-97bc-ba2339759d35 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Helgestad, Asgeir
Bokmål

Fornavn
Asgeir
Bokmål

Etternavn
Helgestad
Bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1968

-Tidspunkt
1968
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Naturfotograf som i 1993 fikk den prestisjetunge utmerkelsen Eric Hosking Award. En pris som rager meget høyt i internasjonal naturfotografi. Han er utdannet ingeniør. Bosatt i Svene i Numedal.

Virkesteder:

0000-0000: Lyngdal
0000-0000: Svene

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 27(1994) : 5, s. 24-29
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål