Stang, Paul (1888 - 1923)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:20
12.01.2019 01:54:51
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/6cd3c1a5-c0ec-4d89-88ab-c8071fc69474 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Stang, Paul
Bokmål

Fornavn
Paul
Bokmål

Etternavn
Stang
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1888

-Tidspunkt
1888
Død
1923

-Tidspunkt
1923
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Fotograferte mye av det som skjedde i lokalmiljøet, derblant aluminiumsverket i Stongfjorden som ble bygget i 1906. Stang døde ung i 1923. I 1910-1914 oppholt han seg i USA.
Fylkesarkivet i Sogn og fjordane har 800 bilder etter ham.

Virkested:
Stongfjorden

Bokmål

Referanse
Kilder:
Firda 27.04.99
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål