Stang, Paul (1888 - 1923) [no]

Stang, Paul (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:20
15/06/2019 01:50:41
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/6cd3c1a5-c0ec-4d89-88ab-c8071fc69474 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Stang, Paul
Norwegian bokmål

First name
Paul
Norwegian bokmål

Last name
Stang
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1888

-Time
1888
Death
1923

-Time
1923
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Fotograferte mye av det som skjedde i lokalmiljøet, derblant aluminiumsverket i Stongfjorden som ble bygget i 1906. Stang døde ung i 1923. I 1910-1914 oppholt han seg i USA.
Fylkesarkivet i Sogn og fjordane har 800 bilder etter ham.

Virkested:
Stongfjorden

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Firda 27.04.99
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål