Feilberg, Peter Fredrik (1800 - 1863)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:01
12.01.2019 01:31:23
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/6c8be14b-65d2-4aee-a5a6-eb216c59623d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Feilberg, Peter Fredrik
Bokmål

Fornavn
Peter Fredrik
Bokmål

Etternavn
Feilberg
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1800

-Tidspunkt
1800
Død
1863

-Tidspunkt
1863
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 07.04.1800 - død 05.08.1863
Født i Tønsberg, d. i Skien. Sønn av Jacob F. (19.12.1753-29.11.1816) og Anna Granberg (4.4.1761-23.1.1854), g. 12.10.1824 m. Henrikke Christine Franciska F. (15.5.1800-4.10.1872). Arbeidet som farver, boktrykker, tegner og litograf, daguerreotypist, underfoged, veier, måler og vraker. Var også borgerkaptein, medlem av Skiens første formannskap 1837, og opprettet Skiens Sparebank i 1843.

Virkested:
1845 ca-1850: Larvik
1845 ca-1850 ca: Skien

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Eralndsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål