Tveit, Espen (1945 - ?)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:02
12.01.2019 01:58:06
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/6c6f3154-088a-4b54-8508-a1b50943f10a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Tveit, Espen
Bokmål

Fornavn
Espen
Bokmål

Etternavn
Tveit
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1945

-Tidspunkt
1945
Død
?

-Tidspunkt
?
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 21.06.1945. Medlem av gruppen Phototeam og Forbundet Frie Fotografer. Tveit deltok på Fotografisk vårutstilling 1976 og 1978, hadde separatutstilling i Fredriksted i 1978 og og deltok på Høstutstillingen 1979. Han åpnet 9. januar 1980 utstilling i Preus Fotomuseum i Horten. I 1987-88 fotograferte Espen Tveit nesten alle arbeidsplasser på Mysen. Statens vikarstipend for kunstnere gjorde det mulig for ham å ta seg fri i to måneder fra sin lærerstilling på Mysen skole. Tveit har med årene oppnådd anerkjennelse som kunstnerisk fotograf, og har hatt en rekke utstillinger, blant annet i Sverige. Han har utgitt flere bøker.

Virkested:
1974 ca-0000: Mysen

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 11(1978) : 2, s. 60-61
Fotografi 13(1980) : 1, s. 4-5
Fotografi 13(1980) : 3, s. 10
Fotografi 18(1985) : 6, s. 25-29
Indre Smålenenes Avis 21.09.1987
Øvre Smålenene 22.09.1987
Norske fotosamlinger, 1989
Fotograf 39(2006) : 5, s. 8-15
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål