Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
September 7, 2017 6:33:35 AM CEST
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6c66aad8-e7bb-480a-b640-d2b608fc40ec | RDF/XML | JSON-LD
Name
Pielbaum, R.
Estonian

First name
R.
Estonian

Last name
Pielbaum
Estonian

Life role
Photographer 1893? ?
Liibek 2010, lk 137

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1893? ?

--Earliest time
1893?
--Latest time
?
-Source
Liibek 2010, lk 137
Estonian

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Residence
Tallinn

-Description
Tallinn
Estonian

Note
1893 palus luba pildistamiseks Haapsalu maakonnas

(Märkuste viide: Liibek 2010, lk 137)
Estonian

Reference
Tõnis Liibek, Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895. Doktoritöö. Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, 2010
Estonian