Norland, Selmer Malvin (1875 - 1931)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:33
12.01.2019 01:48:20
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/6c2813c8-103b-473c-bc2c-7b9553dd1b39 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Norland, Selmer Malvin
Bokmål

Fornavn
Selmer Malvin
Bokmål

Etternavn
Norland
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1875

-Tidspunkt
1875
Død
1931

-Tidspunkt
1931
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 02.07.1875. Eldste sønn av fotograf Børre N. og Guriana Blom, gift med Ellen Kristine Talle (1873-1917). Kjøpte ca. l900 P. Christiansens fotograffirma i Bergen (etablert før 1875), og drev dette stort med mange medarbeidere. I 1904 ble svogeren Otto Talle medinnehaver, overtok firmaet alene i 1908 og fortsatte det med firmabetegnelsen "Fotograf Norland". Han averterte i Hordaland Folkeblad 26.11.1910 at Fotograf Norland var "den største, billigste og uden Sammenligning den BEDSTE fotograf i Bergen". Firmaet averterte også med "Sølvmedalje i Skien 1891", noe som ser litt underlig ut. Muligens har Norland fått medaljen da han arbeidet sammen med faren, før han begynte for seg selv, men i 1891 var han bare 16 år, så det er vel mere sannsynlig at det var faren som i sin tid fikk den. 19.10.1908 startet Norland sammen med Einar Aulie (og sannsynligvis Kristian Talle) kinoen A/S Verdenstheateret i Bergen. I 1916 kjøpte han av Hulda Szacinski det firmaet som L. Szacinski hadde startet i Christiania i 1869 og som hun hadde drevet videre etter mannens død i 1894. Startet så firmaet "Selmer Norland & Co." m. adr. Torvet 11 (Elephantapotheket), senere Carl Johans Gade 20, og drev dette stort og effektivt med 10-15 ansatte, bl.a. utlærte friserdamer. I 1912 hadde han sammen med Samson Brathole overtatt det firmaet i Arendal som var grunnlagt av Anders Dedekam i begynnelsen av 1860-årene, overtatt av H. P. Nielsen i 1865 og av sønnen Charles N. i 1892. I 1923 overlot han dette til Fred Schønberg, som igjen overlot det til Kjell Lund Hvoslef i 1949. Han hadde også firma i Skien, men det er usikkert når det ble startet. Det ble imidlertid bestyrt av Ola Brøndelsbo 1914-24. Det hersker usikkerhet om hvem som overtok firmaet i Oslo.

Virkested:
1898 -0000: Bergen; Store Markeveien 14
1912-1923: Arendal
1916-0000: Oslo
0000-1914: Skien

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
-Specifikasjon
Anställd hos
Svensk

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål