Hammarskjöld, Hugo (1845 - 1937) [sv]

Hammarskjöld, Hugo (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:30
22/06/2019 00:18:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6bfce802-0831-4d61-ad3c-2fea65960784 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hammarskjöld, Hugo
Swedish

First name
Hugo
Swedish

Last name
Hammarskjöld
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
20.01.1845 Tuna

-Time
20.01.1845
-Place reference
Tuna

--Place (text)
Tuna
Swedish
Death
03.06.1937 Tuna

-Time
03.06.1937
-Place reference
Tuna

--Place (text)
Tuna
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Uppsala 1863.
FrKA 1863-1869, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Arkitekt, jordbrukare (Tuna gård), politiker.
Egen verksamhet.

Andra uppdrag: Ledamot av Kalmar läns landsting periodvis 1884-1918.
Ledamot i riksdagens andra kammare (A K) 1894-1896 och 1903-1908, ledamot i riksdagens första kammare (F K) 1909-1918, ecklesiastikminister 1906-1909, ordförande i landstinget 1909-1918.
Ledamot vid samtliga kyrkomöten 1893-1925.Resor: Utlandsresor.

Medlemskap: Lantbruksakademien 1902.

Egna skrifter: Högtidstal, politiska föredrag mm (se förteckning i Svenskt biografiskt lexikon).

Verk ett urval:
Fredensborg corps de logis, Storebro 76.
Corps de logis, Lidhem i Locknevi, Ekeby under Syserum.
Om- och tillbyggnad, corps de logis Tyllinge.
Om- och tillbyggnad, Tuna gård 78-.
Lönnbergska stiftelsen Västervik 81 (riven 57).
Hamng 23, Västervik 1880-1882, ombyggnad.
Ombyggnad och restaurering av kyrkor bl a Frinnaryd.
Småland, Tuna kyrka 1892–1893. Äldre torn.
Småland, Locknevi kyrka, 1900–1903. Bearbetad på ÖIÄ (Överintendentsämbetet).

Swedish

Reference
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Nordisk familjebok.
H8D 1905:288, 1906:294, 1915:268, 1920:252.
Nordisk familjebok.
Hofrén, Manne: Herrgårdar och boställen. En översikt över byggnadskultur och heminredning å Kalmar läns herrgårdar 1650 - 1850. Stockholm, 1937.
Essén, Arre: Arkitekter och andra husritare i Västervik. ur Åsberg, Rolf (red): Tjustbygden. Meddelande nr 20, 1963. Tjustbygdens kulturhistoriska förening, sid 40 och 46.
Swedish

Editorial note
Swedish